Coaching en Counseling

Coaching en counseling maken vaak beide onderdeel uit van het begeleidingsproces. De scheidslijn tussen coaching en counseling is heel dun en er is sprake van veel overlap.

 • Als counselor ga ik met je op zoek naar de onderliggende patronen en onderzoeken we waar het probleem in het verleden is ontstaan. We kijken waar de kern van het probleem ligt waarbij ik vaak dieper graaf dan in de coaching. We kijken vervolgens hoe het mogelijk is om daar het hoofd aan te bieden en hoe je kan zorgen voor een nieuwe balans. Daarbij maken we vooral een reis naar ‘binnen’ om zowel de gevoelens, de gedachten, de drijfveren als het gedrag te kunnen verkennen.
 • Als coach kijk ik samen met jou waar jouw ontwikkelbehoefte ligt. We onderzoeken hoe jij met nieuwe strategieën dingen in de toekomst anders kan doen en hoe je je doel kan bereiken. Ik help je om je in een bepaalde richting te ontwikkelen en daag je uit om grenzen te verleggen. Het ontwikkelen van je bewustzijn, je inzicht en je probleemoplossend vermogen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Met coaching en counseling werk ik aan verschillende fasen in het proces. In de praktijk lopen deze twee diensten vaak in elkaar over en zijn ze aanvullend op elkaar en zal ik beide inzetten waar dat nodig is. Als counselor kijk ik bijvoorbeeld wat er uit het verleden ontdekt en verwerkt moet worden en help ik om het doel op gebied van coaching helder en inzichtelijk te maken, om vervolgens met coaching op een goede manier aan de toekomst te kunnen werken.

 

Coaching kan zich richten op:

 • Voorkomen of herstellen van burn-out
 • Omgaan met stressklachten
 • Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten
 • Verwerven van (een beter) inzicht in eigen functioneren, krachten en belemmeringen
 • Aanleren van nieuwe vaardigheden of competenties
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis

 

Counseling kan zich richten op:

 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Schokkende en/of verlieservaring(en)
 • Emotionele disbalans
 • Zingevingsvragen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk.