Reviews

"Je bent in je contactname vanaf het begin betrokken, benieuwd wie de ander tegenover je is. Je hebt een hartelijkheid over je. Je schenkt snel je enthousiasme aan de ander, waardoor deze het idee krijgt ertoe te doen, gewaardeerd te worden".

Senior groepsleider, oktober 2018

"Jij weet op welke momenten jij moet doorvragen. Door de vragen die jij dan stelt worden zaken voor mij helder en dit biedt mij verduidelijking en heeft mij geholpen om bepaalde zaken te accepteren of om doelen bij te stellen".

Manager zorg, maart 2019 

"Je bent scherpzinnig, prikkelend, luisterend, gaat de diepte in, daagt uit, gaat uit van positieve kanten, schroomt niet om schaduwkanten bespreekbaar te maken".

Deelnemer teamcoachtraject, mei 2019

"Voor mij was het een meerwaarde dat je zelf een christelijke achtergrond hebt. Mijn counselingsvraag had een link met mijn levensbeschouwelijke identiteit en voor mij was het prettig om te ervaren dat je erkenning gaf voor mijn beleving daarin". 

Student CHE, februari 2018

"Zo oordeelloos als dat jij anderen weet te benaderen, is jaloersmakend. Ik zou daarin graag nog veel meer van je  willen afkijken".  

Coördinator vrijwilligers, juni 2022

"Je bent recht door zee, intelligent en altijd op zoek naar dat wat mij beweegt. Je humor en doortastendheid vind ik daarbij erg prettig. Dat relativeert en geeft rust".

Groepsleider, januari 2020

"Je straalt rust uit. Geeft mij meteen een gevoel van vertrouwen. Ik werd steeds verrast door je verschillende helpende manieren van het creëren van inzichten en het proces voelde logisch, overzichtelijk en doelgericht". 

Gedragswetenschapper, september 2019

"Ik heb je ervaren als warm, attent, rustig, amicaal, zorgvuldig, getalenteerd, creatief".

Deelnemer teamcoachtraject,  oktober 2019

"Wat mij hielp, was je oordeelloosheid. Heerlijk om erkenning te ervaren en om helemaal mezelf te kunnen zijn in de gesprekken. Maar ook het proces naar de diepere laag deed je heel integer, spiegelend, maar er was geen angst. Voel me echt bevrijd van ballast en ervaar een rust waarvan ik hoopte dat ik deze zou vinden". 

Leerkracht, maart 2018

"Je hebt een veilige setting weten te creëren waarin het mogelijk was mijn masker af te zetten en mijn ware zelf te kunnen tonen".    

coachee, juli 2021

"Je rust was een verademing. Erg prettig hoe snel ik me op mijn gemak voelde en me senang voelde bij het kwetsbaar zijn. Je objectieve kijk en je voelbare wil om me verder te helpen was fijn en hoe je me liet vinden waar ik zelf mijn sleutel kon oppakken om te gebruiken, was een proces waar ik met dankbaarheid op terugkijk".

Medewerker Rabobank, mei 2018 

"Inspirerend hoe je verschillende werkvormen hebt ingezet. Soms ging praten niet, maar borrelde ik wel en koos je een creatieve vorm. Er kwam meer uit voor mezelf dan ik van tevoren dacht en het gaf inzichten waar ik mee verder kon. Bij jou voelt het spiegelen als een handreiking en je erkenning als balsem voor de ziel".

Student ArtEZ,  april 2019

"Jullie hebben je laten zien als standvastig en doortastend, iets dat ik de laatste jaren niet steeds ben tegengekomen bij mijn hulpbronnen".

Deelnemer Mannengroep Manifest, september 2020

"Je bent door het team ervaren als een fijne man, je straalde rust uit, je was relaxed. Men had het gevoel dat je de 'boel' wat meer opengebroken hebt. Je was voor het team doortastend en subtiel. Fijn om iemand te hebben die er blanco in stond". 

Manager zorg, oktober 2020

"Als spreker tijdens het symposium rondom de diagnose MS ben je in staat geweest een veilige setting te creëren, waarin het voor ons als deelnemers mogelijk werd ons van onze meest kwetsbare kant te laten zien. Daarin voelde ik me door jou gezien en gehoord". 

MS-verpleegkundige, deelnemer symposium rondom de diagnose MS,

november 2022