Werkwijze

Ik ben niet iemand van de quick fix, maar hecht waarde aan een zorgvuldig en intrapersoonlijk proces. Ik geloof niet in de snelle oplossingen. In mijn ervaring zijn ‘oplossingen’ vaak een ‘doekje voor het bloeden’, terwijl ik erop gericht ben om jou te begeleiden in een duurzaam en beklijvend ontwikkelproces. Juist het proces is zo belangrijk om tot de kern te komen. Juist ook omdat iets van jaren niet zomaar met een snelle oplossing te fixen is. Dan zou ik je helemaal niet serieus nemen, of jou recht doen. We gaan dus niet bij elk kwestie op zoek naar een oplossing, maar steeds vragen we ons af wat zich op een diepere laag afspeelt, wat aanleiding kan zijn voor het gevoel van ongemak. Graag sluit ik daarbij aan op de concrete ervaringen die hebben geleid tot je hulpvraag of dat wat zich voordoet in het hier en nu van de coach- of counselingssessies wat raakvlak lijkt te hebben met de hulpvraag. Juist deze ervaringen kunnen centraal staan en uitgangspunt zijn bij het creëren en ontwikkelen van zelfbewustzijn en eigenaarschap van het geleerde.

 

Ik hanteer een eclectische stijl van coachen en counselen. Juist omdat elk thema, elke vraag, een eigen werkwijze nodig heeft, wil ik mij niet beperken tot één manier van kijken naar een thema. Graag pas ik toe wat bij jouw vraag aansluit. We zullen gesprekken kunnen hebben. Het schrijven van een brief naar iemand kan aan de orde zijn. Soms is het maken van een gedicht helpend. Tekenen, schilderen, boetseren zal als creatieve werkvorm tot de mogelijkheden kunnen behoren. Ook meditatie of visualisatie kan ingezet worden om het onbewuste aan te spreken. Zolang het maar dienend is aan jouw proces.

Het spreekt mij aan, en het helpt jezelf in jouw proces, als je gemotiveerd en oprecht naar jezelf durft te kijken en open staat voor alternatieven voor dat waar je in vastloopt of wat je graag anders wilt. Naar jezelf kunnen kijken en openstaan voor wat er naar voren komt, is al een belangrijke sleutel tot bewustwording. En bewustwording is de basis van verandering.

 

Ik ben ervan overtuigd dat je vaak zelf de antwoorden al hebt. Bij de route ernaartoe kan ik je verrassen, uitdagen en coachen. 

 

Concreet start het coach en/of counselingstraject met een vrijblijvend intakegesprek waarin we kennismaken en bekijken welke coach- en/of counselingsvragen er bij jou of jouw team spelen. We verkennen de doelstellingen en het gewenste resultaatgebied voor het traject, voor zover die helder is. En als het goed voelt en we allebei verder willen, maken we een afspraak voor de eerste sessie en start het traject. Voor een individueel traject zijn dit gemiddeld zes sessies van maximaal anderhalf uur, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. We spreken om de twee weken af en na zes gesprekken evalueren we dit en kijken we waar je dan staat in je ontwikkelproces. Als we met elkaar in zee gaan voor een teamtraject dan maak ik op basis van het intakegesprek een op maat gesneden plan van aanpak.

 

"Ik heb het recht niet om iemand anders te willen veranderen als ik zelf niet bereid ben om te veranderen"

Martin Buber