Begeleide Intervisie

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt bevordering van de deskundigheid, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de werksituatie. Enkele voorbeelden waar intervisie voor kan worden ingezet:  

 • Het samenwerken aan vraagstukken uit de dagelijkse praktijk 
 • Het werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan 
 • Het oplossen van problemen met behulp van verschillende deskundigheden en ervaringen 
 • Het verwerven van inzicht in het eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven 

 

Een intervisiegroep biedt een veilige omgeving én kent geen hiërarchie. De leden van de intervisiegroep komen om de zes à acht weken samen. Voor een intervisiebijeenkomst wordt twee tot drie uur uitgetrokken. Deze tijd staat in z’n geheel in het teken van intervisie. Bij begeleide intervisie is de begeleiding bij een externe begeleider die het (leer)proces van de intervisiegroep helpt vorm te geven met als doel:

 • Leren leren van elkaar 
 • Bevorderen van het zelfsturend vermogen van de medewerkers
 • Stimuleren van de persoonlijke groei en versterken van de professionaliteit
 • Versterken van de  samenwerking en het onderlinge vertrouwen 
 • Gebruik maken van de aanwezige deskundigheid van collega’s
 • Uitdagen van dilemma's en probleemstellingen in de werksituatie
 • Bevorderen van het werkplezier

 

Afhankelijk van de behoefte bestaat een begeleide intervisie, gericht op het realiseren van een zelfstandig werkende intervisiegroep, uit  circa zes bijeenkomsten.  De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald.