Teamcoaching

Het kan zijn dat je team vastloopt in communicatie of samenwerking. De stijl van leidinggeven sluit onvoldoende aan bij de ondersteuningsbehoefte van het team. Er kunnen conflicten zijn die te groot zijn geworden, misschien zelfs zo groot dat een gesprek erover niet eens meer mogelijk is. Er kunnen onderlinge verwijten zijn naar elkaar, rivaliteit, vergaderingen zijn gespannen of er wordt veel geroddeld. Teamleden die zich verbonden voelen met elkaar zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag, het is een zoektocht naar veiligheid en erkenning van je standpunt. Maar, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, kun je erop wachten dat het onder de oppervlakte een eigen leven gaat leiden. Conflicten kunnen de effectiviteit van het team in de weg gaan zitten of de gezondheid van jou of je teamleden. Mooi als het niet zover hoeft te komen, maar als dat wel zo is, kan ik daar met teamcoaching heel effectief op inspelen.

Daarnaast wordt de dynamiek waarbinnen organisaties moeten opereren ook complexer. De claim op individuele kwaliteiten van teamleden en de kracht en verantwoordelijkheid van teams wordt groter. Er wordt van teams steeds meer teamvolwassenheid verwacht. Professionals en de teams waarbinnen ze functioneren moeten wendbaarder, creatiever, adaptiever en innovatiever worden. Dit kan leiden tot grote werkdruk, te veel stress. Disfunctioneren wordt sneller zichtbaar en onvrede voelbaar. Daar kan ik met teamcoaching weer een steun in de rug vormen, zodat het team weer krachtig en functioneel kan gaan functioneren.

 

Teamcoaching richt zich op:

  • Optimaal inzetten van de kwaliteiten en talenten van teamleden en het team als geheel 
  • Verbeteren van de onderlinge communicatie, het vertrouwen en de betrokkenheid
  • Omgaan met gevolgen van schokkende gebeurtenissen of ingrijpende veranderingen
  • Werken aan het oplossen van een conflict of vertrouwenscrisis in het team of met de manager
  • Stapsgewijs toewerken naar een zo groot mogelijke zelfregulering en daadkracht van het team
  • Bewerkstelligen van zelfsturing of zelforganisatie binnen het team