Coachen met persoonlijkheidsmodellen

Persolog DISC Persoonlijkheidsmodel

Als gecertificeerd Persolog® DISC-trainer maak ik gebruik van de Persolog® DISC-profielen. Met DISC kun je inzicht krijgen in het gedragsprofiel van jezelf en van anderen. Waarom doe je wat je doet en waarom is het soms moeilijk om jezelf of anderen te begrijpen. 

 

Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt bepaald welke gedragsstijl(en) jouw voorkeur heeft of welk gedrag jou het makkelijkst afgaat. Dat wat je automatisch doet. Het geheel vanuit Persolog® geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe herken of hoe ontwikkel ik mijn sterke kanten?
 • Hoe kan ik anderen het beste benaderen of inschatten?
 • Hoe kan ik wrijvingen of conflicten tot een minimum beperken?
 • Mijn zelfvertrouwen, hoe kan ik dat vergroten?
 • Anderen vooruit helpen, of aanmoedigen, hoe doe ik dat?
 • In welke omgeving functioneer ik nu het beste en wat is een “juiste” plek voor mij?
 • Wie kan mij aanvullen?
 • Hoe doe ik optimaal de taken die bij me passen en hoe voorkom ik daarbij stress?

 

De letters D-I-S-C staan voor eigenschappen en helpt om een beter begrip over je eigen motivatie en die van anderen te krijgen. Er bestaat  geen ‘beste’ kleur en iedereen heeft meerdere kleuren in zijn profiel. Het persolog® persoonlijkheidsmodel beschrijft menselijk gedrag op basis van vier gedragsstijlen:

 1. Mensen met een dominante gedragsstijl (D) zijn gemotiveerd om problemen op te lossen en snel tot resultaat te komen.
 2. Mensen bij wie gedragsstijl gekenmerkt wordt door invloed (I) zijn gemotiveerd om anderen te overtuigen. Zij zijn open en meestal optimistisch over hoe zij hun gedachten en gevoelens uitdrukken.
 3. Mensen met een stabiele gedragsstijl (S) zijn gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Zij zijn geduldig en kunnen goed luisteren.
 4. Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl (C) zijn gemotiveerd om hoge normen na te streven. Deze mensen willen graag fouten voorkomen en hechten veel waarde aan details en nauwkeurigheid.

 

De vier gedragsstijlen zijn makkelijk te begrijpen en te onthouden. Het persolog® persoonlijkheidsmodel kan snel worden toegepast in het dagelijks leven en de methodiek leent zich ertoe om snel op een eenvoudige manier voortgang te boeken. De persoonlijkheidsvragenlijsten van persolog® zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen en statistisch getoetst op hun betrouwbaarheid en gevalideerd voor het Nederlandse taalgebied.